1 thg 2, 2008

Danh sách các chuyên đề tiến sĩ

1. Chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội theo Luật hình sự Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
2. Chế định trách nhiệm hình sự theo Luật hình sự Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
3. Chế định về các nguyên tắc của Luật thi hành án hình sự
4. Các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
5. Chế định chứng cứ trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam
6. Phân loại tội phạm trong Luật hình sự Việt Nam
7. Những vấn đề lý luận về trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong luật hình sự nước ngoài
8. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hình phạt trong luật hình sự
9. Những vấn đề lý luận về Luật hình sự quốc tế
Các chuyên đề bổ sung năm học 2005-2006:
10. Chính sách pháp luật hình sự (PLHS) trong giai đoạn cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền (NNPQ)
11. Chính sách pháp luật tố tụng hình sự (TTHS) trong giai đoạn cải cách tư pháp và xây dựng NNPQ
12. Chính sách pháp luật thi hành án hình sự (THAHS) trong giai đoạn cải cách tư pháp và xây dựng NNPQ
13. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng và chống tội phạm trong giai đoạn cải cách tư pháp và xây dựng NNPQ
14. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của cuộc hệ thống tư pháp hình sự trong giai đoạn cải cách tư pháp và xây dựng NNPQ
15. Các quy định của PLHS về người chưa thành niên phạm tội và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của chúng (các quy định này) trong giai đoạn cải cách tư pháp và xây dựng NNPQ
16. Các quy định của pháp luật TTHS về người chưa thành niên phạm tội và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của chúng (các quy định này) trong giai đoạn cải cách tư pháp và xây dựng NNPQ
17. Bảo vệ các quyền con người bằng PLHS trong giai đoạn cải cách tư pháp và xây dựng NNPQ
18. Bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật TTHS trong giai đoạn cải cách tư pháp và xây dựng NNPQ
19. Bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật THAHS trong giai đoạn cải cách tư pháp và xây dựng NNPQ
20. Đường lối xử lý về hình sự trong giai đoạn cải cách tư pháp và xây dựng NNPQ
21. Chính sách phòng ngừa tội phạm trong giai đoạn cải cách tư pháp và xây dựng NNPQ
Các chuyên đề bổ sung năm học 2006-2007:
22. Chế định các nguyên tắc của Luật hình sự Việt Nam (lựa chọn một trong các nguyên tắc của chế định này)
23. Chế định các nguyên tắc của Luật tố tụng hình sự Việt Nam (lựa chọn một trong các nguyên tắc của chế định này)
24. Hình phạt bổ sung trong Luật hình sự Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
25. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về miễn trách nhiệm hình sự theo Luật hình sự Việt Nam
26. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về miễn hình phạt theo Luật hình sự Việt Nam
27. Người tiến hành tố tụng trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
28. Khiếu nại, tố cáo trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam
Các chuyên đề bổ sung năm học 2007-2008:
29. Cơ quan Điều tra trong tố tụng hình sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
30. Cơ quan Viện kiểm sát trong tố tụng hình sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
31. Cơ quan Tòa án trong tố tụng hình sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
32. Chế định bào chữa trong tố tụng hình sự
33. Giải quyết vụ án hình sự theo thủ tục rút gọn - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
34. Chế định minh oan trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam
35. Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự
36. Thi hành án phạt tù trong tố tụng hình sự
37. Thi hành hình phạt tử hình trong tố tụng hình sự
38. Vấn đề oan sai trong tố tụng hình sự
39. Vấn đề bồi thường thiệt hại trong những trường hợp oan sai

30 thg 1, 2008

Những địa chỉ Website nên biết

1. Nếu bạn quan tâm đến Chủ nghĩa Marx thì ghé qua trang: http://www.marxists.org/vietnamese/index.htm
2. Bạn có thể tra cứu tên các đề tài luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, khóa luận, giáo trình, sách, tạp chí... liên quan đến Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự và Tội phạm học tại: http://www.luathinhsu-hoa.org.vn/modules.php?name=News&opcase=detailsnews&mid=787&mcid=275&menuid=
3. Và đây, xin trích lời giới thiệu về www.sotaythamphan.gov.vn : "Bao gồm những bình luận và hướng dẫn về lý luận và kỹ năng thực tiễn cho việc giải quyết các loại vụ án tại Toà án; là cẩm nang cho Thẩm phán trong việc nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho công việc hàng ngày; là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng cho những người tiến hành tố tụng (nói chung), giáo viên, sinh viên luật... sử dụng"
4. Còn đây là trang về cơ sở dữ liệu thông tin pháp luật toàn diện: http://www.vnlawfind.com.vn/default.aspx?tabid=45
5. Trang này cung cấp những bản Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật mới nhất: http://www.vibonline.com.vn/vi-VN/Home/default.aspx
6. Nhà xuất bản sách về pháp luật rất uy tín: http://nxbtp.moj.gov.vn
7. Website của Viện kiểm sát nhân dân tối cao: http://www.vksndtc.gov.vn/
8. Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp: http://www.moj.gov.vn/
9. Để tra cứu Hiến pháp của các nước trên thế giới (bằng tiếng Anh): http://confinder.richmond.edu/

11 thg 12, 2007

Thông báo tới lớp CH11/HS

Gảng viên được phân công giảng dạy các chuyên đề tiếp theo của lớp CH11/HS thông báo cho các bạn nghỉ học đến hết Thứ sáu ngày 14/12/2007 vì lý do bận công tác. Lịch thi vì thế sẽ có sự thay đổi và Phòng Đào tạo sẽ có thông báo chính thức về việc này.
Rất mong các bạn thông cảm và chúc các bạn làm bài thi thật tốt!

31 thg 10, 2007

Mời viết bài và tham gia hội thảo khoa học

Bộ môn TPHS trân trọng kính mời các tác giả viết bài và tham gia Hội thảo khoa học với chủ đề "Cải cách tư pháp trong lĩnh vực hình sự: Những vấn đề lý luận và thực tiễn".

Các tác giả có thể đi sâu nghiên cứu những vấn đề cụ thể theo 10 hướng gợi ý dưới đây:

1. Những yêu cầu về cải cách tư pháp thể hiện trong chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước
2. Hoàn thiện chế định hình phạt trước yêu cầu cải cách tư pháp
3. Thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm trong giai đoạn cải cách tư pháp
4. Các trường hợp loại trừ tính chất tội phạm của hành vi - Những vấn đề lý luận cơ bản
5. Định tội danh - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
6. Hoàn thiện chế định tội phạm trước yêu cầu của cải cách tư pháp
7. Những vấn đề bảo vệ quyền của người chưa thành niên phạm tội theo tinh thần cải cách tư pháp
8. Hoàn thiện chế định các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân theo tinh thần cải cách tư pháp
9. Thực trạng các tội phạm về tham nhũng và những giải pháp tăng cường công tác đấu tranh chống loại tội phạm này theo yêu cầu của cải cách tư pháp
10. Thực trạng về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp và việc nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm này theo yêu cầu của cải cách tư pháp.
Ngoài ra các tác giả có thể viết bài về những vấn đề khác có liên quan đến chủ đề cải cách tư pháp trong lĩnh vực hình sự.
Thời gian tổ chức Hội thảo dự kiến vào cuối tháng 11 năm 2007
Bài viết xin mời gửi e-mail về: tuphaphinhsu@gmail.com hoặc có thể gửi trực tiếp tại phòng 204, nhà E1, Khoa Luật, ĐHQGHN
Thời hạn gửi bài: trước 20/11/2007
Người liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Lan, điện thoại: 04.7547512
Rất hoan nghênh sự tham gia của các bạn!

19 thg 9, 2007

HẠN NỘP ĐỀ CƯƠNG - CH11

Như Bộ môn TPHS đã thông báo với cán bộ lớp, hạn cuối cùng nộp đề cương chi tiết của lớp CH11-HS là ngày thứ Hai (24/9/2007). Các bạn học viên chú ý nộp đề cương đúng hạn, Bộ môn sẽ không chịu trách nhiệm về những trường hợp nộp muộn vì bất cứ lý do nào.

12 thg 9, 2007

ĐỂ VIẾT LUẬN VĂN

1. Hãy nhấn chuột vào đường link dưới đây để tham khảo hướng dẫn cách viết luận văn (của Bộ môn Luật Kinh doanh):
http://phamduynghia.blogspot.com/2007_07_01_archive.html

2. Và hãy nhấn chuột vào đường link dưới đây để tra cứu danh mục các bài viết về những nội dung thuộc ngành khoa học pháp lý:
http://vst.vista.gov.vn/home/fulltext_search_result?b_start:int=0&m_docType=&portal_type=MArticle&m_nationalIndex=10